Πραγματοποιώντας τις αγορές σας στις 7.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, συλλέγετε ευρώ τα οποία έχουν ισχύ 1 έτος* από την ημερομηνία συλλογής τους.

*Σημειώνεται ότι τα τα ευρώ που έχουν συλλεχθεί πριν από την 01/07/2010 έχουν ισχύ 3 έτη από την ημερομηνία συλλογής τους.

Πληκτρολογώντας τον αριθμό της κάρτας έχετε την δυνατότητα να δείτε πόσα από τα διαθέσιμα ευρώ σας λήγουν στις επόμενες 90 ημέρες (από την ημερομηνία αναζήτησης).